Adatvédelmi nyilatkozat

    1. Általános tudnivalók

    Jelen dokumentum tájékoztatást ad a Girardi Kalapház Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően nyilvántartott adatokról és azok adatfelvételi, adatfeldolgozási és adatfelhasználási módjáról, valamint a nyilvántartásban szereplő adatok ellenőrzési, illetve törlési lehetőségéről.

    Jelen nyilatkozat nem vonatkozik azon internetes oldalakra, amelyek az Girardi Kalapház Kft. honlapjáról hivatkozással érhetőek el.


    2. Személyes adatok felvétele, feldolgozása, felhasználása

    A www.girardi.hu (továbbiakban: weboldal) meglátogatása során a Girardi Kalapház Kft. szervere bizonyos adatokat automatikusan - rendszeradminisztrációs, statisztikai vagy biztonsági okokból - eltárol. Ezek az adatok: a látogató Internet-szolgáltatója, néhány esetben a látogató IP-címe, a szoftverböngésző verziószáma, számítógépes operációs rendszerének típusa, a weboldal, ahonnan az Girardi Kalapház Kft. honlapját elérte, azok az oldalak, amelyeket a honlapon meglátogatott, azok a keresőszavak, amelyeket a honlap eléréséhez használt. Ezen adatokból az oldal látogatottságára, valamint az adott gépekre lehet visszakövetkeztetni, azok személyes adatok megismerésére alkalmatlanok.

    A weboldal „Kapcsolat” menüpontja alatt található űrlapon keresztül csak olyan személyes adatok kerülnek rögzítésre, amelyeket a Felhasználó önkéntesen bocsát Girardi Kalapház Kft. rendelkezésre, illetve az adatok rögzítéséhez, -feldolgozáshoz, valamint -felhasználásához a Felhasználó előzetesen hozzájárul. Az űrlapon kitöltött adatokat az Girardi Kalapház Kft. kizárólag az elektronikus levélben megfogalmazott kérdéssel, észrevétellel kapcsolatos levelezés ideje alatt, a szükséges ideig tárolja, a Felhasználó adatait sem hírlevél, sem kéretlen levél kézbesítése érdekében nem veszi igénybe.

    Amennyiben az Girardi Kalapház Kft. az adatokat harmadik személy részére továbbítja, akkor az a személyes adatok védelméről szóló jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.

    Amennyiben a Felhasználó személyes adatokat bocsát az Girardi Kalapház Kft. rendelkezésére, akkor azokat a törvényes kereteken túlmenően, illetőleg a Felhasználó hozzájárulásának meghaladóan nem kezel, és nem adja tovább harmadik személynek, kivéve, ha azt jogszabály, hatóság, vagy bíróság elrendeli.


    3. Biztonság

    Az Girardi Kalapház Kft. a Felhasználó által szolgáltatott adatokat biztonságosan őrzi, óvintézkedéseket tesz azok védelme - elvesztésük, illetéktelen kezelésük vagy módosításuk megakadályozása - érdekében. Girardi Kalapház Kft. azon szerződéses partnerei, akik alvállalkozóként – Felhasználó hozzájárulása, vagy jogszabályi rendelkezés alapján – hozzáférhetnek a Felhasználó adataihoz, kötelesek ezeket titokban tartani és a szerződéses szolgáltatásokon kívüli egyéb célokra nem használhatják fel azokat.


    4. Gyermekek személyes adatai

    A Girardi Kalapház Kft.-nek nem áll szándékában 18 éven aluli kiskorúaktól személyes adatot kérni. Amennyiben kiskorú törvényes képviselője tudomást szerez arról, hogy a kiskorú adatokat juttatott Girardi Kalapház Kft. számára, akkor ezen adatok törlése érdekében a jelen dokumentum 6. pontjában felsorolt címek alatt fordulhat a Szolgáltatóhoz. Ebben az esetben a Szolgáltató az adatokat törli a nyilvántartásból.


    5. "Cookie-k"

    A honlap használatának megkönnyítése céljából Girardi Kalapház Kft. anonim látogatásazonosítót, ún. “cookie”-kat használ. A “cookie-k” kisméretű adatok, melyek ideiglenesen a böngészőprogramról a Felhasználó számítógépének merevlemezére kerülnek az oldal látogatása során. Girardi Kalapház Kft. által használt “cookie-k” a Felhasználó személyes adatainak megismerésére nem alkalmasak. A böngészőprogram beállításával a Felhasználó azonban kiküszöbölheti a látogatásazonosító telepítését a merevlemezre. A tárolt “cookie-k” bármikor eltávolíthatók a gépről az átmeneti internet fájlok törlésével.


    6. A Felhasználó személyes adatainak módosítása és törlése

    Amennyiben a jogszabályon alapuló vagy más jogcímen történő adattárolás feltételei már nem állnak fenn, a rögzített adatokat Girardi Kalapház Kft. törli a nyilvántartásából. A Felhasználó bármikor kérheti személyes adatainak törlését, illetve bármikor visszavonhatja hozzájárulását személyes adatainak felhasználására, vagy feldolgozására vonatkozóan. Ebben esetben, a Felhasználó levél formájában (Girardi Kalapház Kft. HU-1029 Budapest, Dutka Ákos utca 25.), vagy e-mailben (a Kapcsolat menüpont alatt) tud kapcsolatba lépni a weboldal üzemeltetőjével.


    7. Az adatkezelésért felelős:

    Girardi Kalapház Kft. (HU-1029 Budapest, Dutka Ákos utca 25.)

    Girardi Kalapház Kft. fenntartja a jogot e nyilatkozat módosítására és kiegészítésére. E szabályok és az esetleges újabb információk áttekintése érdekében rendszeresen látogassa ezt a weboldalt.