Solaris Line

A GIRARDI Kalapház családi vállalkozás Budapesten. Története három generációra nyúlik vissza. Közös sors a négy generáció életében, a kalapok bûvöletében leélt életek.

Tradíció, minôség, folytonos megújulás. Ez a Girardi törekvése. Történetének új, legfényesebb korszakának elsô lépésénél tart. A GIRARDI világújdonsága megváltoztatja az öltözködés jelenlegi szabályait.

A SOLARIS-Line energetikai kalaprendszer

Az öltözködés, a divat, lenyomata a mindenkori kornak. Visszatükrözi gondolkodását, erkölcseit, hitrendszerét. Manapság annak a fajta útkeresésnek vagyunk a tanúi a divatirányzatokban, ami megmutatja az emberiség tanácstalanságát jövôjét illetôen. Eltüntek a szabályok, amikhez igazodni lehetne, eltünt minden tradíció.

Az értékek helyére a marketing teremtette márkaimádat lépett.
A szabályok felrúgása azonban nem vezetett az emberi szabadság kiteljesítéséhez, csak szabadossághoz.

Minden gondolkodó ember érzi, hogy új világkorszak küszöbéhez érve, valami új, meghatározó gondolatnak kell megszabni a jövô évezred öltözködését is. Rendhagyó módon, a SOLARIS Line energetikai kalaprendszer megalkotásának lehetôségét egy ôsi szakrális kincs, a Magyar Szent Korona rejtett tudása termtette meg. Kevesen tudják még Magyarországon is, hogy ez a magyar királyokat koronázó Szent ereklye, az egész emberiség legféltettebb kincseinek is egyike. Az egyiptomi és indián kultúrák szellemi és építészeti tudáshalmazának esszenciája ez a Korona, ami tulajdonképpen egy beavató korona. Hasonló jellegzetességekkel bír, mint a hajdani sámánkoronák, csak ezeknek a típusoknak legtökéletesebb, legmagasabbrendû változata.


Dr. Lee Edward, keleti származású tudós-mester, aki a Magyar Szent Korona energetikai mûködését megfejtette. Munkája során megmutatta, milyen módon képes a Korona (egy fejfedô) az ember energetikai rendszerébe beavatkozni oly módon, hogy tudatának evolúciós fejlôdését felgyorsítsa, ezáltal képességeit kiterjeszthesse minden irányban, ami által egyre nagyobb szabadságra tehessen szert. Mivel Szentkoronánk különleges genetikai adottságú emberek beavatását végezte el, különleges képességek birtokába is avatta. A földi hatalmi jogokat gyakorló tevékeny ember tudati fejlôdését a megvilágosodott Jógik tudati szintjére emelte, egyúttal a Naprendszer információs és energetikai rendszerébe is bekapcsolta.

A SOLARIS Line energetikai kalaprendszer azt a feladatot vállalja fel, hogy kalapjaink használatával olyan segítséget adunk kézbe, mely lehetôvé teszi az emberi egészség magas szinten való megtartását, az emberi gondolkodás és felelôsségvállalás magasabb szintre való emelését, valamint az egyensúly megteremtése révén segít mindennapjaink félelmeinek, szorongásainak feloldásában. A SOLARIS Line kalapok az egyéni energetikai sajátosságok figyelembevételével kerülnek alkalmazásra. Minden ember ugyanis csak rá jellemzô energetikai sajátosságokkal bír. Gyenge energetikai pontjainak megerôsítése teszi lehetôvé egy magasabb potenciálú egyensúly megteremtését.

Magasabb potenciál-nagyobb személyes erô-több lehetôség-nagyobb személyes szabadság! Ez az új évezred kihívása. Az emberi képességek kiterjesztése nélkül az egyén képtelen az új világkorszak kihívásainak megfelelni.

Az emberiség legfontosabb szimbólumává emelkedett Magyar Szent Korona tudása a mindennapok embere számára elérhetôvé válik a GIRARDI-SOLARIS Line energetikai kalapok valóságában.

Harsányi László 2000. nyarán megjelentette : "NOSTRADAMUS ! MOST ÉN MONDOM ..." címü kônyvét (ISBN : 9630037920), melyből itt talál részleteket.


MP3 formátumban letölthető rádió riport : Esti Beszélgetés - Bakos Zoltán müsora - beszélgetés Harsányi Lászlóval:


Modern Magyar Medicina - Harsányi László blog-ja